Preklady 0-24
Naša zákaznícka služba je k dispozícii online alebo telefonicky.

Certifikát ISO 17100 pre prekladateľské služby znamená pre klientov Jazykových služieb Villám spoľahlivú kvalitu.

Certifikát ISO na roky 2018/2019 pre našich zákazníkov znamená používanie najlepšej prekladateľskej praxe.

VILLÁM NEPREDÁVA MAČKU VO VRECI

  • Európska norma EN ISO 17100:2015 Požiadavky na prekladateľské služby
  • pracujeme podľa zásad spravodlivého obchodu (fair trade) s najlepšími odborníkmi
  • každý preklad odovzdáme až po jeho internej kontrole
  • pomocou ocenenej technológie poskytujeme nákladovo efektívne riešenia

ZAUJÍMAJÚ VÁS NAŠE RIEŠENIA? SME VÁM K DISPOZÍCII

 

Kontaktné údaje:

Európska norma EN ISO 17100:2015 bola Maďarským normalizačným orgánom odo dňa jej zverejnenia vyhlásená za národnú normu. Platí pre samotný proces prekladu, ako aj pre všetky súvisiace činnosti (kontrola kvality, sledovateľnosť). Certifikát ISO obsahuje celý opis služby a jednotlivé použité postupy, s ktorými sa takto môžu oboznámiť aj naši zákazníci.