Preklady 0-24

Jazyková kontrola (korektúra) znamená kontrolu textu druhým prekladateľom pre dosiahnutie veľkej presnosti. Naša kancelária ponúka službu dvojnásobne kontrolovaného prekladu pod názvom Prémium preklad.

O kontrolu môžete požiadať aj samostatne, bez prekladu,

napríklad na opravu, ohodnotenie už preloženého textu. Jazykový odborník, vykonávajúci korektúru, kontroluje už preložený text z hľadiska gramatiky, štýlu a použitej terminológie. Odborný korektor text kontroluje a upraví so znalosťou odbornej terminológie a danej oblasti.

Na kontrolu je potrebný čas,

a tak dvojnásobne kontrolovaný preklad poskytuje naša kancelária s dlhším termínom dodania, v porovnaní so štandardným prekladom. Výsledkom však bude presnejší, viackrát kontrolovaný a „vytríbený“ text. V tom prípade, ak nemáte k dispozícii dosť času, odporúčame Vám službu Expresný prémiový preklad.

Kedy odporúčame objednať si dvojnásobne kontrolovaný preklad?

Naša rada: dvojnásobne kontrolovaný Prémium preklad odporúčame v prípade textov, určených pre širokú verejnosť (napr. materiály publikované v médiách, internetové stránky), respektíve v prípade textu zmlúv o veľkých hodnotách. V prípadoch, kedy preklad nie je určený pre širokú verejnosť, zväčša nie je potrebný Prémiový preklad, Odborný preklad poskytuje dostatočnú bezpečnosť a kvalitu.

Preklad Prémium >>