Preklady 0-24

Ako mám poslať text na preklad?

Čím rýchlejšie nám pošlete text na preklad, tým lepšie. Text na preklad analyzujeme pomocou softvérov, pozrieme sa, či sa v ňom nachádzajú položky znižujúce cenu prekladu, ako opakovanie textu, alebo časti, ktoré nemajú byť preložené. Pri požiadaní o cenovú ponuku na stránke villam.sk môžete text na preklad pripojiť ako súbor. V prípade viacerých súborov ich môžete nahrať po sebe, alebo, ak ich je veľmi veľa, môžete z jednotlivých súborov vytvoriť komprimovanú zložku. K nahratým súborom môžete napísať aj pripomienku, ktorá poskytne prekladateľovi informácie. Ak je text na preklad kratší, pri vyžiadaní cenovej ponuky ho môžete aj nakopírovať do formulára metódou CTRL-C a CTRL-V. Prednosťou poslednej spomenutej metódy je, že počet znakov nakopírovaného textu sa hneď zobrazí.

Jednoducho, e-mailom

Súbory na preklad môžete našej kanceláii zaslať aj ako prílohu e-mailu na adresu info@villam.sk. Pri požiadaní o cenovú ponuku nezabudnite napísať z akého jazyka do akého jazyka chcete dať preklad urobiť. Naši spolupracovníci sú vďační za každú informáciu, súvisiacu s neskorším použitím prekladu, so štýlom textu alebo s termínom. Takéto informácie totiž umožňujú vypracovanie individuálnej cenovej ponuky.

Ak chcete iba korektúru

Ak už je text preložený, alebo bol pôvodne napísaný v cudzom jazyku, pre dosiahnutie kvality materinského jazyka je potrebná korektúra. Na vypracovanie cenovej ponuky na korektúru si naša kancelária vyžiada zdrojový text prekladu (ak je k dispozícii) a preklad, ktorý má byť korigovaný.

Zachovanie mlčanlivosti a prehlásenie o dodržaní mlčanlivosti

Samozrejme ohľadom všetkých poslaných textov a dokumentov zachovávame mlčanlivosť. Prehlásenie o mlčanlivosti je súčasťou Všeobecných zmluvných podmienok. Pokiaľ zákazník požaduje ďalšie záruky, naša kancelária sa zaväzuje podpísať prehlásenie o mlčanlivosti. V prípade takejto požiadavky zadajte, prosím, svoje zmluvné údaje a my Vám e-mailom pošleme naskenované (prípadne na zvláštnu žiadosť poštou) vyplnené a podpísané prehlásenie.

Súborové formáty

Pri prekladaní si poradíme prakticky s každým súborovým formátom. Nasledujúci zoznam bol zostavený v poradí obtiažnosti prevedenia, počnúc najjednoduchšie prevoditeľným, postupujúc k ťažšie prevoditeľným typom súborových formátov.

Doc a docx, xls a xlsx, rtf, htm a html, txt, xml, ppt, pdf atď.

Texty, ktoré nám zašlete v obrazovej forme (napr. fax, naskenované dokumenty, odfotené strany, ilustrácie a grafikony atď.) tak isto prevedieme do textovej formy, v takomto prípade už formátovanie a grafické prvky v preklade nebudú uvedené.

Veľké súbory

Na odosielanie veľkých súborov (pri veľkosti súboru nad 10 MB) odporúčame bezplatnú službu posielania súborov www.wetransfer.com ale zdrojový materiál prekladu dokážeme prijať z akéhokoľvek odosielača súborov.

Editácia textu po preklade

Prekladateľská agentúra VILLÁM na žiadosť objednávateľa okamžite po preklade vykoná aj komplexné DTP spracovanie dokumentov. Najprv text, ktorý nám bol doručený vo formáte PDF prevedieme na textový formát, a odborný prekladateľ, disponujúci potrebnými odbornými znalosťami, vypracuje preklad. Zároveň DTP odborník začne ukladať grafické prvky z pôvodného dokumentu. Po dokončení prekladu preložený text DTP odborník vloží do pekne editovanej, pripravenej novej grafiky. Dokončený PDF súbor s pôvodným vzhľadom, ktorý obsahuje preklad, po kontrole odovzdávame objednávateľovi. S požiadavkami na editáciu dokumentov sa, prosíme, obráťte na našich spolupracovníkov, ktorí Vám poskytnú odbornú pomoc.