Preklady 0-24

Spolupracujeme s najlepšími odbornými tlmočníkmi v krajine, ktorí môžu prispieť k úspešnému priebehu Vašej príležitosti.

Tlmočnícke poradenstvo, cenová ponuka a informácie

Ako si vybrať tlmočníka?

Tlmočenie je osobná, dôverná práca, preto je dôležité, aby mal zákazník možnosť tlmočníka vopred poznať. Ako prvý krok kontaktujte tlmočníckeho poradcu Prekladateľskej agentúry VILLÁM, aby ste sa mohli dohodnúť na mieste, termíne a požadovanej špecializácii. Náš poradca potom vyhľadá pre Vás vhodného tlmočníka a pošle cenovú ponuku. A Vy si môžete pohodlne a v kľude vybrať. Môžete si byť istý, že náš poradca Vám odporučí vynikajúceho a skúseného tlmočníka.

Tlmočené jazyky a špecializácie

Prekladateľská agentúra VILLÁM poskytuje tlmočnícke služby v nasledujúcich jazykoch: anglický, francúzsky, nemecký, španielsky, taliansky, ruský, portugalský, holandský, slovenský, slovinský, rumunský, čínsky, švédsky.
Naši tlmočníci majú skúsenosti s tlmočením v najdôležitejších odborných oblastiach: právo, obchod, technika a medicína. Odporučíme Vám samozrejme takého odborníka, ktorý je v znalostiach zvoleného jazyka a špecializácie najvhodnejší pre Vami zadanú úlohu.

Aké typy tlmočníckych služieb ponúkame?

  • Konzekutívne tlmočenie: Je vhodné na tlmočenie rokovaní s menším počtom účastníkov. Tlmočník si najprv vypočuje prejav rečníka, počas počúvania si urobí poznámky (tlmočnícky zápis) a následne text pretlmočí. Tento typ tlmočenia je vhodný pre menšie skupiny počas obchodných rokovaní, školení, a seminárov.
  • Simultánne tlmočenie: Využíva sa predovšetkým vtedy, ak je potrebné tlmočiť väčšiemu počtu ľudí, ktorí sa zúčastňujú danej akcie. Tlmočník sedí v kabínke a tlmočí do mikrofónu súbežne s rečníkom. Účastníci počúvajú tlmočníka spravidla cez sluchátka.
  • Šušotáž (tlmočenie šepotom): Tlmočník sedí medzi účastníkmi stretnutia (1 až 3 osoby) a tichým hlasom simultánne tlmočí prejav rečníka. Výhodou tlmočenia šepotom je, že si nevyžaduje nákladnú tlmočnícku techniku.

Koľko stojí tlmočenie?

Cena tlmočenia závisí od typu tlmočenia, použitých jazykov, dĺžky trvania a miesta konania. Náš tlmočnícky poradca pre Vás ochotne vypracuje presnú cenovú ponuku.

Kto tlmočí?

Tlmočníci sú odborníci s vysokoškolským vzdelaním, ktorí získali odbornú tlmočnícku kvalifikáciu v medzinárodne uznávaných inštitútoch tlmočníctva. Našimi spolupracovníkmi sú odborníci s najmenej 2-5 ročnou praxou, väčšina z nich má skúsenosti vo viacerých odborných oblastiach. Žiadny odborník sa nerozumie do všetkého rovnako dobre, preto Vám naši kolegovia v každom prípade ponúknu najlepšieho tlmočníka podľa ich úsudku.

Ako spoznať dobrého tlmočníka?

Cieľom tlmočníka je, aby partneri mali pocit, že hovoria jedným jazykom. Tlmočníci nie len vynikajúco ovládajú cudzí jazyk, ale majú skúsenosti aj s rôznymi spôsobmi tlmočenia. Zastupujú svojho zákazníka (Vás), hovoria v jeho mene, preto je dôležité, aby vytvárali dojem, aký si želáte. Je samozrejmé, že sa rozhodujete AJ na základe sympatie.

Dobrý tlmočník sa pred tlmočením pripraví z danej témy, a aj nečakané situácie korektne zvláda. Samozrejme všetky informácie považuje za dôverné a za žiadnych okolností ich neposkytne nepovolaným osobám.

Aj Vy môžete tlmočníkovi pomôcť

Zvolený tlmočník sa nielen včas dostaví na dohodnuté miesto, ale z danej témy sa aj vopred pripraví. Takto bude tlmočenie plynulejšie, čo vytvorí v poslucháčoch dôveryhodný obraz o tlmočenej osobe, čize o Vás.
Pred tlmočením nám preto pošlite čo najviac informácií a referenčných materiálov k téme tlmočenia, aby sa na podujatie tlmočník mohol adekvátne pripraviť. Odborníci tvrdia, že improvizovať vie len ten, kto je dôkladne pripravený.

Tlmočnícke technické zariadenie

Na tlmočenie môže byť potrebné technické zariadenie. Sú to kabíny, technika potrebná na ozvučenie miestnosti, slúchadlá. Ak takúto techniku nemáte k dispozícii a neposkytnú ju ani na mieste konania podujatia, ale podľa Vašej mienky je technika potrebná, sme Vám k dispozícii prostredníctvom nášho partnera, poskytujúceho technické služby. Ponúkame prakticky všetky moderné tlmočnícke a technické zariadenia, v prípade potreby aj s personálom. Náš kolega Vám ochotne pomôže pri zisťovaní prípadných technických požiadaviek.