Preklady 0-24

Cena prekladu závisí na rozsahu prekladaného textu, na použitých jazykoch a na odbornej oblasti, ako aj na rýchlosti odovzdania prekladu.

Prekladateľská agentúra VILLÁM vždy ponúka svojim klientom výnimočný pomer ceny a hodnoty, zákazníci však majú možnosť ďalšieho zníženia ceny prekladu:

  • Čím je text kratší, tým je preklad lacnejší. Pri objednaní prekladu je teda najefektívnejším faktorom znižovania nákladov zníženie množstva prekladaného textu.
  • Čím viac času, tým výhodnejšia cena prekladu. Ak máte k dispozícii viac času, potom aj naši spolupracovníci majú viac možností na optimalizáciu prekladateľských úloh.
  • Čím viac opakovaní v texte, tým väčšie úspory. Najelegantnejším spôsobom zníženia nákladov je, keď spolupracovníci Villámu pri analýze textu na preklad nájdu opakovania a v ich pomere vypočítajú zľavu na celý text.

Najvýhodnejšiu cenu z poskytovaných prekladateľských služieb má Odborný preklad, ktorý odporúčame, ak nie je potrebná viacnásobná kontrola, ani prednostné vybavenie objednávky. O porovnaní prekladateľských služieb sa viac dočítate na tejto stránke. O porovnaní prekladateľských služieb sa viac dočítate na tejto stránke.

Možnosti prekladov >>