Preklady 0-24

Preklad najvyššej dosiahnuteľnej kvality!

Preklad Prémium ponúka zákazníkom kontrolovaný (korektúrovaný) preklad vysokej kvality. V praxi to znamená, že preklad, vyhotovený odborným prekladateľom, kontroluje aj iný odborný prekladateľ, odborný korektor alebo jazykový odborník a v prípade potreby text ďalej upraví. Výsledkom prekladu Prémium je preklad najvyššej dosiahnuteľnej kvality.

Čo je zárukou vysokej kvality?

Jazykový odborník, vykonávajúci korektúru, kontroluje preložený text z hľadiska gramatiky, štýlu a použitej terminológie. Odborný korektor text kontroluje so znalosťou zaužívanej odbornej terminológie a danej oblasti. Na kontrolu je potrebný čas, preto preklad Prémium poskytuje naša kancelária s dlhším termínom dodania, v porovnaní so štandardným prekladom. V tom prípade, ak nemáte k dispozícii dosť času, odporúčame Vám službu Expresný prémiový preklad, ktorý je špeciálnou službou našej kancelárie.

Kedy je odôvodnené objednať si preklad Prémium?

Objednanie prekladu Prémium odporúčame v prípade webových stránok a dokumentov, určených na rozmnožovanie, pre dosiahnutie textu, bezchybného rovnako z gramatického, štylistického aj z terminologického hľadiska. Samozrejme aj prvý odborný preklad je vyhotovený s náležitou odbornou starostlivosťou, pretože ho vypracoval skúsený certifikovaný prekladateľ, s poznatkami v danej odbornej oblasti. Preklad Prémium je však výsledkom práce niekoľkých odborníkov, viacnásobne kontrolovaná tímová práca, v ktorej je riziko chyby na najnižšej možnej úrovni.

NAŠA RADA

Prémium odporúčame v prípade textov, určených pre širokú verejnosť (napr. materiály publikované v médiách, internetové stránky), respektíve v prípade textu zmlúv o veľkých hodnotách. V prípadoch, kedy preklad nie je určený pre širokú verejnosť, zväčša nie je potrebný prémiový preklad.

Možnosti prekladov >>