Preklady 0-24

Predstavíme Vám služby, poskytované agentúry VILLÁM a poskytneme pomoc zákazníkom pri výbere.

TIP

Všetky služby štandardne obsahujú odborné kontrolu hotového prekladu. Prémium poskytuje však viac: pri tejto službe ďalší prekladateľ (korektor) kompletne skontroluje celý text. V prípade zvolenia niektorého zo spôsobov rýchleho prekladu naši odborníci dajú okamžite prednosť takto objednanej práci.

A) Korektúra

Cieľom jazykovej kontroly a opravy, vykonávanej certifikovaným prekladateľom alebo korektorom, je presnosť a vytvorenie textu kvality materinského jazyka. Východiskovým bodom korektúry je odborne vyhotovený preklad. Neodborný preklad sa nedá opraviť korektúrou, v takomto prípade navrhujeme opätovné preloženie textu. Na korektúru kancelária potrebuje pôvodný text aj preklad. Pokiaľ bol text, čakajúci na korektúru, napísaný v cudzom jazyku, potom rodený hovoriaci pri korektúre posudzuje preklad v prvom rade z hľadiska štýlu a pravopisu.

Kalkulátor ceny korektúry

 • Výhoda: kvalita materinského jazyka
 • Obmedzenia: korigovať možno iba odborne vyhotovený preklad
 • Alternatíva: Odborný preklad

B) Odborný preklad

Preklad, vyhotovený certifikovaným odborným prekladateľom so skúsenosťami v oblasti textu. Na preklad textu, ktorý obsahuje akékoľvek odborné výrazy, naša kancelária odporučí vždy najvhodnejšieho odborníka. Bezpodmienečne odporúčame tento druh služby pri prekladoch právnych, technických, obchodných, medicínskych textov. Na odborné preklady ponúkame záruku termínu a 3-dňovú záruku kvality (v prípade akéhokoľvek problému naši odborní prekladatelia okamžite text upravia). Túto službu si naši klienti vyberajú najčastejšie. Inú službu odporúčame iba v prípade, ak je potrebné preklad odovzdať pred odporúčaným termínom (Expresný preklad), alebo v prípade špeciálneho použitia prekladaného textu, napr. rozmnožovanie, publikovanie (Prémium).

Kalkulátor ceny odborného prekladu

 • Výhoda: odborný prekladateľ so skúsenosťami v oblasti textu
 • Obmedzenia: hotový preklad je skontrolovaný, nie je však korigovaný
 • Alternatíva: Expresný odborný preklad, Prémium

C) Expresný preklad

Najrýchlejší spôsob odborného prekladu, ktorý vyhotoví certifikovaný prekladateľ so skúsenosťami v oblasti textu. Túto službu ponúkame pre všetky odborné oblasti. Poskytujeme záruku termínu na dodržanie času dodania prekladu. V prípade objednania Expresného prekladu naši prekladatelia a spolupracovníci pracujú aj po pracovnej dobe a cez víkend, reorganizáciou všetkých ostatných úloh dosiahnu jedinečnú rýchlosť, a to aj v prípade rozsiahlych textov. Ak máte na dodanie prekladu viac času, zvoľte si Odborný preklad s výhodnejšou cenou. Ak chcete preložený text použiť na rozmnožovanie, alebo na iné špeciálne účely, odporúčame Vám preklad Prémium.

Kalkulátor ceny Expresného prekladu

 • Výhoda: najrýchlejšia dostupná prekladová služba
 • Obmedzenia: nákladnejší ako odborný preklad štandardnej rýchlosti
 • Alternatíva: Prémium, expresný preklad

D) Prémium

Dvojnásobne kontrolovaný preklad najvyššej kvality, vyhotovený certifikovaným prekladateľom so skúsenosťami v oblasti textu. Potom preklad skontroluje jazykový odborník, korektor alebo ďalší odborný prekladateľ. Už aj prvý prekladateľ vykoná dokonalú prácu, avšak preklad je možné vyhotoviť rôznymi spôsobmi a druhý odborník dozerá na to, aby bolo z viacerých riešení zvolené do finálneho textu vždy to najlepšie. Tento preklad odporúčame v prípadoch, keď je cieľom objednávateľa zverejnenie, publikovanie textu (napr. v prospekte, na internetovej stránke, v časopise, v knihe) alebo je prekladaný text zvlášť dôležitý (napr. zmluva o vysokú hodnotu, špeciálny technický obsah). Na dvojnásobnú kontrolu je potrebný čas, takže vyhotovenie prekladu Prémium trvá dlhšie, ako vyhotovenie štandardného odborného prekladu. V jednoduchších prípadoch nie je potrebná dvojnásobná kontrola, často sa však ukáže byť veľmi užitočnou. Na tento preklad poskytujeme 30-dňovú záruku kvality. Požiadajte o radu nášho spolupracovníka, úprimne Vám povie, ak preklad Prémium nepokladá za potrebný.

Kalkulátor ceny prekladu s korektúrou

 • Výhoda: dvojnásobne kontrolovaný, mimoriadne kvalitný preklad
 • Obmedzenia: nákladnejší a trochu pomalší ako štandardný preklad
 • Alternatíva: Prémium, expresný preklad

E) Prémium, expresný preklad

Dvojnásobne kontrolovaný preklad Prémium, pre ktorý platí všetko, čo sme uviedli pri opise, iba oveľa rýchlejšie. Toto je najšpeciálnejšia služba, poskytovaná Prekladateľskou agentúrou VILLÁM, pri ktorej najlepší prekladatelia v krajine, pracujúc najväčšou možnou rýchlosťou, postavia svoje schopnosti do služieb objednávateľov. Pri prekladaní textov obrovského rozsahu často používame paralelný výkon práce, pri ktorom pomocou najmodernejších softvérových nástrojov zosúlaďujeme prácu odborných prekladateľov a korektorov. Takto dosiahnutá rýchlosť, denná kapacita prekladu a kontrolovaná kvalita pre objednávateľa predstavuje aj prestížnu hodnotu. Na tento preklad poskytujeme 30-dňovú záruku kvality.

Kalkulátor ceny expresného prekladu s korektúrou

 • Výhoda: dvojnásobne kontrolovaný preklad vyhotovený vrcholovou rýchlosťou
 • Obmedzenia: nákladnejší ako štandardný odborný preklad
 • Alternatíva: Prémium, Expresný preklad

Prekladateľská agentúra VILLÁM pokladá za svoje poslanie, aby si klient nemusel vyberať medzi troma najdôležitejšími vlastnosťami prekladateľských služieb: preklad má byť dobrý, rýchly a lacný zároveň. Túto úroveň sme ešte nedosiahli, ale zo všetkých síl sa o to snažíme. Tomu zodpovedajúc ani Expresný preklad alebo dvojnásobne kontrolovaný preklad Prémium nie je o toľko drahší, ako štandardný Odborný preklad, o koľko práce naviac investujeme do rozvoja týchto špecialít.

Žiadosť o úradný certifikát

O úradný certifikát môžete požiadať ku každej prekladateľskej službe.

V prípade objednania úradného certifikátu naša kancelária poskytne certifikát v elektronickej alebo papierovej forme. Elektronický certifikát si môžete stiahnuť vo forme súboru, pozrieť si ho vo formáte PDF, obsahuje elektronický podpis, ako aj časovú pečiatku. V prípade žiadosti o papierový certifikát naša kancelária vyhotovený preklad vytlačí, opatrí ho pečiatkou a podpisom a priloží k nemu certifikát (doložku). Certifikát osvedčuje zhodný obsah zdrojového textu a prekladu.

TIP

O úradný certifikát môžete požiadať pri žiadosti o cenovú ponuku, ale aj neskôr, pred odovzdaním hotového prekladu. V mnohých prípadoch je potrebné dodatočné vydanie certifikátu (o tejto možnosti sa informuje u zákazníckej služby).

O jeho vydanie stačí požiadať tak, že pri žiadosti o cenovú ponuku alebo na stránke objednávok vyznačíte oficiálny certifikát (a jeho formu), alebo požiadať e-mailom, telefonicky nášho kolegu, ktorý objednávku prijal. Úradný a overený preklad nie je identický: o tejto téme si, prosím, prečítajte podrobné informácie.

Ako požiadať o cenovú ponuku?