Preklady 0-24

Villám pracuje so svojimi dodávateľmi, odbornými prekladateľmi, tlmočníkmi a inými jazykovými odborníkmi formou spravodlivého obchodu (fair trade). Ako sa realizuje fair trade preklad?

Hnutie Fair Trade, bojujúce proti vykorisťovaniu, nespravodlivým mzdám a potláčaniu ľudských práv, nie je len o podozrivo lacnej káve, bavlne alebo čokoláde, ale aj o extra pozornosti, ktorú kupujúci pri nákupe produktu venuje. Nie je to inak ani v oblasti jazykových služieb a prekladov.

Tento čas a peniaze navyše, ktoré zákazníci na zakúpenie produktov spravodlivého obchodu obetujú, umožňujú dodávateľom, nedisponujúcim iným zdrojom príjmov, žiť z príjmu neurážajúceho ich dôstojnosť, pričom môžu aj svoju prácu vykonávať s väčšou pozornosťou a oddanosťou. Výsledok: obchodný proces rešpektujúci ľudskú dôstojnosť, ktorý vedie ku kvalitnejšiemu produktu.

Nejde o kávu, ale o extra pozornosť

Trh prekladateľských a tlmočníckych služieb sa z hľadiska spravodlivého obchodu veľmi nelíši od čajovej plantáže: finálny produkt sa rodí počas únavného pracovného procesu, náročného na čas aj skúsenosti, vyžadujúceho si odborné znalosti a zahŕňajúceho mnoho účastníkov. V procese prekladania sa nezávislý prekladateľ podoberá na jeho najťažšiu časť, vyžadujúcu si precíznu prácu a najväčšie vedomosti, s cieľom vypracovať zo zdrojového materiálu preklad, čo najviac zodpovedajúci jeho znalostiam, požiadavkám objednávateľa a zvyklostiam cieľového jazyka.

Spravodlivé vypočítanie odmeny prekladateľa, jej uhradenie bez omeškania, pomoc projektového manažéra pri spravovaní projektu, hodnotenie a ocenenie vykonanej práce - to sú hľadiská spravodlivého obchodu, lokalizované na trh prekladateľských a tlmočníckych služieb. Pri prekladaní môže teda uplatňovať pravidlá spravodlivého obchodu priamo prekladateľská kancelária, agentúra a nepriamo subjekt, ktorý si preklad zakúpi.

Ako postupuje Villám?

  • Spravodlivá odmena prekladateľa, prispôsobená projektu
  • Uhradenie odmeny prekladateľa do 3 dní
  • Zastúpenie, poskytnutie pomoci, zaistenie pracovných prostriedkov
  • Korektný systém hodnotenia zákazníkov, zohľadňujúci aj ľudské aspekty

Čo môžete urobiť, keď si objednáte preklad?

Ten, kto vidí vo fair trade preklade ľudské dobro a obchodný zmysel, to nemá ľahké. V prípade produktov nám často napadne ako boli asi vyrobené, kde sa urodili, kto na nich pracoval. Ale zrodia sa v nás podobné otázky aj v prípade nejakej služby, napríklad v prípade prekladu? Myslíme na to, že keď si odborný prekladateľ po prvý raz prečíta text na preklad, pravdepodobne sa v ňom zrodí záujem, vžije sa do situácie objednávateľa, k textu sa stavia s láskou a svoju prácu vykonáva zodpovedne?

Uvedomujeme si, že keď odovzdá hotový preklad korektorovi prekladateľskej kancelárie so záujmom sa pýta, či bolo všetko v poriadku a či sa objednávateľovi výsledok páčil? A je hrdý, ak je všetko v poriadku, ale svedomito si okamžite vyžiada preklad späť, ak v poriadku nie je? Sme si vedomí toho, že ak je termín príliš krátky, potom pracovník prekladateľskej kancelárie obetuje aj svoju noc, len aby bol termín presne dodržaný? Ten, kto už bol v situácii, že mal úprimne rád svoju prácu, vie, že tieto drobné pozornosti človek ani nepokladá za skutočnú prácu alebo za obeť; vyvoláva ich skôr radosť z tvorby, snaha o dokonalý výsledok, zážitok úspechu a pozitívnu spätnú väzbu.

Ale vráťme sa k pôvodnej otázke: čo môžete urobiť Vy? Môžete sa oboznámiť s procesom prekladania, prijať a opätovať dobrý úmysel. Môžete prežiť dobrý pocit, vznikajúci prostredníctvom fair trade prekladu.

***

Prekladateľské agentúry musia jednoznačnou stratégiou upozorniť objednávateľov na to, že medzi ich hľadiskami posudzovania cenových ponúk nesmie chýbať morálne a materiálne ocenenie profesionality a oddanosti, bezpodmienečne potrebnej pre dosiahnutie požadovanej kvality. Uvedomelý zákazník chápe a cení si hodnoty, ukryté v preklade podporovanom humánnymi znalosťami, preto sa nesnaží o jednostranné stláčanie cien. Takto sa stanú udržateľnými také požiadavky, kladené na prekladateľa, ako je dostupnosť, aktuálne znalosti, diskrétnosť, a zároveň sa realizuje aj uznanie profesie, poskytujúcej túto spoločensky významnú, dôvernú službu a taktiež aj skutočné ocenenie odbornosti.

Tünde Gál-Berey, zakladateľka Villámu